بیماریها و اختلالات شانه و کتف

در این بخش شاهد معرفی بیماری های شایع در ناحیه کتف و شانه نحوه درمان آنها با فیزیوتراپی خواهید بود.

قسمت های مختلف صفحه معرفی بیماری ها عبارتند از :