انواع روش های فیزیوتراپی

درمان در فیزیوتراپی با استفاده از روش‌ های مختلفی انجام می‌ شود. این روش‌ ها می تواند شامل یک یا همه موارد ذیل باشد :

  • روش‌ ترموتراپی : این متد شامل استفاده و قرارگیری عضو آسیب دیده در معرض سرما یا گرما می باشد.
  • روش الکتروتراپی : استفاده از جریان الکتریکی به منظور بهبود عملکرد عضلات ، تسکین درد و بهبود حرکت مفاصل.
  • تمرین درمانی : انجام تمرینات خاص برای تقویت عضلات درمانی ، افزایش انعطاف پذیری و بهبود کارایی بدن است.
  • منوال تراپی : شامل تکنیک های اعمال فشار همراه با ماساژ و استفاده از فشار خفیف تا متوسط بر روی بافت‌ های نرم بدن به منظور کاهش درد ، کاهش التهاب و بهبود حرکت مفاصل می باشد.
  • مکانوتراپی : شامل استفاده از ابزارهای ورزشی ، ماشینها و دستگاه ها کشنده برای بهبود و تکمیل اعضای جراحی شده و کاهش فشار بر روی اعصاب درگیر می باشد.
  • کمربند درمانی : تیپینگ شامل استفاده از تسمه و کمربندهای منعطف برای کاهش فشار در مناطق مشخصی از بدن به منظور درمان دردهای ناشی از آسیب و التهاب.
  • هیدروتراپی : شامل غوطه وری و انجام تمرینات خاص در آب می باشد.

در بخش زیر با متدها و روش های دیگر آشنا می شود :