ترموتراپی

اعمال گرما یا سرما (کرایوتراپی) به‌ منظور تغییر دمای پوست ، مفصل و یا بافت های بدن ، با هدف بهبود علائم (درد ، التهاب) را در درمان فیزیوتراپی به اصطلاح ترموتراپی می گویند.

در بخش ذیل به صورت مختصر به معرفی پروتکل ها ، تاثیرات درمانی ، عوارض جانبی و توضیح فرآیند درمان توسط دستگاه های ترموتراپی مرسوم می پردازیم :