منوال تراپی

منوال تراپی یک متد درمانی در فیزیوتراپی است که از تکنیک‌ های دستی برای ارزیابی ، تشخیص و درمان مشکلات عضلانی و اسکلتی استفاده می‌ کند.

منوال تراپی در فیزیوتراپی یک روش درمانی غیر تهاجمی است که می تواند در تسکین درد ، گرفتگی ها ، کوفتگی ها ، اسپاسم ها ، بهبود حرکت و عملکرد و اصلاح نقص‌ ها و بیماری های عضلانی و اسکلتی بسیار موثر باشد. در این روش ، تکنیکهای دستی توسط فیزیوتراپیست به نواحی مورد نظر بدن درمانجو وارد و اعمال می‌ شوند. برخی از تکنیک‌ های منوال تراپی شامل ماساژ بافت عمقی ، حرکات اصلاحی و تمرینات تقویتی عملکردی هستند.

فرآیند منوال تراپی به صورت عمومی شامل مراحل زیر است :

  • ارزیابی : در ابتدا فیزیوتراپیست با بررسی تاریخچه پزشکی و بررسی دقیق وضعیت فیزیکی و ارزیابی بیمار ، مشکلات ، آسیب ها  و ضعفهای احتمالی را تشخیص میدهد.
  • برنامه‌ ریزی : پس از ارزیابی ، فیزیوتراپیست یک برنامه درمانی فردی برای بیمار ایجاد می کند که این برنامه ممکن است شامل متدهای دستی آزادسازی ، ماساژ ، اعمال فشار ، تمرین های قدرتی و اصلاحی ، استراحت و موارد دیگری در فرآیند فیزیوتراپی باشد.
  • اجرا و تمرین : در این مرحله تکنیکهای دستی و تمرینات مشخص شده در برنامه درمانی توسط فیزیوتراپیست انجام می‌ شود. ممکن است بیمار در منزل نیز تمرینات خاصی را تحت نظر و هدایت فیزیوتراپیست انجام دهد.
  • ارزیابی مجدد ، تکرار و پیگیری : فیزیوتراپیست بطور مداوم و هر جلسه نتایج درمان را پایش کرده و بروزرسانی‌ های لازم در برنامه درمانی ایشان انجام می‌ دهد. این بررسی‌ ها با هدف ارزیابی پیشرفت درمان ، نحوه علاج بیماری یا درد و اعمال اصلاحات لازم در روش درمانی انجام می‌ شوند.

مهم است توجه کنید که برای دریافت منوال تراپی ، بهتر است با یک مرکز فیزیوتراپی معتبر یا فیزیوتراپیست متبحر مذاکره نمایید.