مراحل انجام فیزیوتراپی

فیزیوتراپی یکی از روش های درمانی غیر دارویی است که با استفاده  از تمرین درمانی ، حرکات ، دستگاه های الکترونیکی و مانورهای دستی به منظور بهبود عملکرد جسمانی و کاهش درد و تعدیل وضعیت عضلات و اندام های بدن و علاج بیماری انجام می شود. این درمان به طور کلی شامل مراحل زیر است :

  1. ارزیابی : در این مرحله ، فیزیوتراپیست برای شناسایی مشکلات فیزیکی بیمار ، تعیین میزان درد و بررسی عملکرد بدنی او از ابزارهایی مانند تست های جسمانی و تجزیه و تحلیل حرکت استفاده می کند.
  2. برنامه ریزی : برای هر درمانجو باید برنامه ریزی درمانی مناسبی تدوین شود که بر اساس ارزیابی بالا تهیه می شود. این برنامه شامل حرکات و تمرینات و نیز دستگاه های الکترونیکی مانند الکترودها ، اولتراسوند و لیزر است.
  3. اجرا : در این مرحله ، بر اساس برنامه ریزی تهیه شده ، بیمار تحت نظارت فیزیوتراپیست قرار می گیرد و حرکات و تمرینات مرتبط را انجام می دهد. دستگاه های الکترونیکی و ابزارهای کامپیوتری نیز در صورت لزوم مورد استفاده قرار می گیرند.
  4. ارزیابی دوباره : بعد از چند جلسه درمان ، باید بیمار مجدداً ارزیابی شود تا بهبود وضعیت جسمانی او ارزیابی شود و در صورت لزوم برنامه ریزی مجددی انجام شود.
    این مراحل به صورت چرخه ای تکرار میشوند تا بهبودی در وضعیت جسمانی بیمار حاصل شود.
  5. ترخیص بیمار (درمانجو) : در این مرحله آموزش های مراقبتی لازم به درمانجو و همراهان ایشان داده شده و در صورت لزوم با گزارش روند اجرای کار و گزارش بهبود به پزشک معالج ارجاع داده می شود. این موضوع امکان دارد که در صورت صلاحدید پزشک بیمار مجدد جهت تقویت عضلات و همچنین انجام تمرینات قدرتی به کلینیک فیزیوتراپی عودت گردد.