هزینه فیزیوتراپی سال جاری

تعرفه های فیزیوتراپی
قیمت های فیزیوتراپی سال ۱۴۰۳
مقدمه

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۴۰۳

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۹۶۸۱/ت۶۲۴۸۸ه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ضریبK تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای هشتگ دار معادل ۵۶۸,۰۰۰ ریال و جزء فنی هشتگ دار ۱,۷۰۵,۰۰۰ ریال تعیین شده است. مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

انجمن فیزیوتراپی ایران

خصوصی

نرخ رسمی فیزیوتراپی سال ۱۴۰۳ در کلینیک خصوصی

شرح خدماتهزینه هر جلسه آزاد *
(ریال)
فرانشیز هر جلسه
بیمه سلامت و تامین اجتماعی
(ریال)
هزینه ارزیابی 
یک دوره درمانی **
(ریال)
فیزیوتراپی در کلینیک | یک ناحیه درمانی۲,۳۸۶,۲۰۰۱,۹۷۳,۹۰۰۳۹۷,۶۰۰
فیزیوتراپی دو ناحیه درمانی۴,۰۳۴,۰۰۰۳,۲۰۹,۴۰۰۳۹۷,۶۰۰
سه ناحیه درمانی۵,۶۸۱,۸۰۰۴,۸۵۷,۲۰۰۳۹۷,۶۰۰
چهار ناحیه درمانی۷,۳۲۹,۶۰۰۶,۵۰۵,۰۰۰۳۹۷,۶۰۰

* هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ (تمرین درمانی) محاسبه شده است. در صورت انجام درمان های دستی یا ماساژ ، مبلغ ریالی کد ۹۰۱۶۶۲ (۷۳۸,۴۰۰ ریال) به مبالغ جدول فوق اضافه می گردد.

** در جلسه اول فیزیوتراپی ، علاوه بر هزینه درمان آن جلسه ، هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد.

مهم : برای ویزیت و مشاوره بیماران (بدون انجام درمان فیزیوتراپی)  تعرفه ویزیت پروانه داران (مقطع کارشناسی ۸۷۰,۰۰۰ ریال ، کارشناسی ارشد ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال و PHD فیزیوتراپی مبلغ ۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال) قابل دریافت می باشد.

نکته : در ستون ضریب کد جدول ذیل ، در پرانتز عدد اول جزء حرفه ای و عدد دوم جزء فنی خدمت مربوطه می باشد.

به تفکیک

نرخ رسمی فیزیوتراپی سال ۱۴۰۳ بخش خصوصی به تفکیک خدمات

کد ملی خدمتشرح درمانضریب کدمبلغ (ریال)توضیحات
۹۰۰۱۳۰بیوفیدبک با هر روشی۵ (۲+۳)۵,۱۱۴,۰۰۰هر جلسه
۹۰۰۱۳۵بیوفیدبک عضلات کف لگن (آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری | مقعدی شامل EMG)۶.۵ (۲+۴.۵)۵,۹۶۶,۰۰۰هر جلسه
۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک۶.۵ (۲+۴.۵)۵,۹۶۶,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان۱ (۰.۷+۰.۳)۱,۳۶۳,۹۰۰هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵دستگاه CPM۱ (۰.۷+۰.۳)۱,۳۶۳,۹۰۰هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمان دستی۱.۳۷۳۸,۴۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۴۶دیاترمی۸ (۰.۵+۰.۳)۱,۰۲۲,۹۰۰هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۲ماساژ۱.۳۷۳۸,۴۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۶۰آب درمانی۳.۵ (۱.۵+۲)۳,۶۹۳,۵۰۰هر جلسه ۲۰ دقیقه (پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان۴ (۲ + ۲)۴,۵۴۶,۰۰۰هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۷۰شاک ویو۴.۵ (۲.۵+۲)۵,۳۹۸,۵۰۰هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۷۵اسکن استاتیک کف پا ۲.۵ (۱+۱.۵)۲,۵۵۷,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۷۶اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا۳ (۲ + ۱)۲,۸۴۱,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن۱.۷۵
(۱+۰.۷۵)
۲,۱۳۱,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۸۰مگنت۳ (۱+۲)۲,۸۴۱,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲.۲ (۰.۵+۱.۷)۱,۸۱۸,۱۰۰هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ۱.۲ (۰.۴+۰.۸)۱,۱۳۶,۴۰۰هر جلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱.۵ (۰.۵+۱)۱,۴۲۰,۵۰۰هر جلسه
۹۰۱۷۹۵درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک یک یا دو ناحیه ****۳.۵۱,۹۸۸,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۸۰۰درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک بیش از دو ناحیه ****۵۲,۸۴۰,۰۰۰هر جلسه

**** بر اساس استاندارد خدمت درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک مصوب پاییز سال ۱۴۰۱ ، فیزیوتراپیست های مقطع دکتری صاحب صلاحیت ارائه این خدمت می باشند. همچنین همکاران فیزیوتراپیست در دیگر مقاطع تحصیلی که دوره مصوب آموزشی خدمت مذکور مورد تایید معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را گذرانده باشند صاحب صلاحیت جهت ارائه این خدمت می باشند.

تعرفه-فیزیوتراپی-۱۴۰۳
تصویر نامه تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۳
آزاد

هزینه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۳ به صورت آزاد

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۳ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، به صورت آزاد مبلغ ۲۳۸,۶۲۰ تومان می باشد.

با بیمه

هزینه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۳ با بیمه سلامت

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۳ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، با بیمه سلامت مبلغ  ۱۹۷,۳۹۰ تومان می باشد.

هزینه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۳ با تامین اجتماعی

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۳ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، با بیمه تامین اجتماعی مبلغ  ۱۹۷,۳۹۰ تومان می باشد.

این مطلب را مطالعه فرمایید:
هزینه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۱
این مطلب را مطالعه فرمایید:
هزینه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۳۹۹
فایل

دانلود فایل تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۳ بخش خصوصی

جهت دانلود لیست نرخ های فیزیوتراپی به صفحه فایل تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۳ بخش خصوصی مصوب انجمن فیزیوتراپی ایران مراجعه فرمایید.

دولتی سرپایی

تعرفه بخش دولتی سال ۱۴۰۳ بخش سرپایی

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۲۴۸۸/ت۶۱۰۳۵ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش دولتی برای جزء حرفه ای معادل ۲۰۱,۰۰۰ ریال و جزء فنی هشتک دار ۳۱۷,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

انجمن فیزیوتراپی ایران

تعرفه فیزیوتراپی ۱۴۰۳ در بخش سرپایی بیمارستان دولتی

تعداد نواحی مورد درمانهزینه هر جلسه آزاد * فرانشیز هر جلسه بیمه سلامت و تامین اجتماعیهزینه ارزیابی یک دوره درمانی
یک ناحیه۶۷۲,۶۰۰۳۸۴,۶۹۰۱۰۴,۷۰۰
دو ناحیه۱,۰۸۳,۹۰۰۵۰۸,۰۸۰۱۰۴,۷۰۰
  • * هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ محاسبه شده است.
  • ** در صورت استفاده توامان از ماساژ یا درمان های دستی علاوه بر تمرین درمانی در یک جلسه ، می توان مبلغ ریالی کد ۹۰۱۶۶۲ (۲۶۱,۳۰۰ ریال) را به مبالغ جدول فوق اضافه نمود.

تعرفه فیزیوتراپی ۱۴۰۳ در بخش سرپایی بیمارستان دولتی به تفکیک خدمات

کد ملی خدمتشرح کدضریب کدمبلغ (ریال)توضیحات
 ۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی ۵۱,۲۳۷,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۰۱۳۵آموزش بیوفیدبک عضلات لگن ، پرینه ،اسفنگتر ادراری یا مقعدی شامل EMG یا مانومتری ۶/۵ ۱,۵۳۸,۵۰۰هر جلسه
 ۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک ۶/۵ ۱,۵۳۸,۵۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱ ۲۸۲,۲۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۲۵حرکت پسیو مداوم (حفظ و بازگرداندن دامنه حرکتی مفاصل) CPM ۱ ۲۸۲,۲۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۴۶دیاترمی ۰/۸ ۲۱۸,۸۰۰هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد)
 ۹۰۱۶۶۲ماساژ ۱/۳ ۲۶۱,۳۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۶۰آب درمانی ۳/۵ ۸۷۷,۵۰۰هر جلسه (پوشش بیمه دارد)
 ۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی ۱/۳۲۶۱,۳۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان ۴۱,۰۳۶,۰۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۷۰شاک ویو ۴/۵۱,۱۹۴,۵۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۷۵اسکن استاتیک کف پا ۲/۵ ۶۱۸,۵۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۷۶اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا ۳ ۷۱۹,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن ۱/۷۵ ۴۶۷,۷۵۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۸۰مگنت ۳ ۷۱۹,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۹۰تیپینگ ۲/۲ ۵۰۰,۲۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱/۲ ۲۸۷,۶۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۷۶۵سوزن خشک با تحریک الکتریکی ۱/۵ ۳۵۹,۵۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۷۹۵درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک یک یا دو ناحیه *** ۳/۵ ۷۰۳,۵۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۸۰۰درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک بیش از دو ناحیه *** ۵۱,۰۰۵,۰۰۰هر جلسه

*** بر اساس استاندارد خدمت درمان مانیپولاتیو اوستئوپاتیک مصوب پاییز ۱۴۰۱ فیزیوتراپیست های مقطع دکترا صاحب صلاحیت ارائه این خدمت می باشند. همچنین همکاران فیزیوتراپیست در دیگر مقاطع تحصیلی که دوره مصوب آموزشی خدمت مذکور مورد تایید معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را گذرانده باشند صاحب صلاحیت جهت ارائه این خدمت می باشند.

غیردولتی سرپایی

تعرفه فیزیوتراپی سرپایی بخش عمومی غیردولتی سال ۱۴۰۳ بخش سرپایی

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۹۶۹۲/ت۶۲۴۸۹ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش دولتی برای جزء حرفه ای معادل ۵۶۸,۰۰۰ ریال و جزء فنی هشتک دار ۷۰۹,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

انجمن فیزیوتراپی ایران

تعرفه فیزیوتراپی ۱۴۰۳ در بخش سرپایی بیمارستان غیردولتی

تعداد نواحی مورد درمانهزینه هر جلسه آزاد * فرانشیز هر جلسه بیمه سلامت و تامین اجتماعیهزینه ارزیابی یک دوره درمانی
یک ناحیه۱,۷۸۸,۶۰۰۱,۳۷۶,۳۰۰۳۹۷,۶۰۰
دو ناحیه۲,۸۳۸,۸۰۰۲,۰۱۴,۲۰۰۳۹۷,۶۰۰
  • * هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ محاسبه شده است.
  • ** در صورت استفاده توامان از ماساژ یا درمان های دستی علاوه بر تمرین درمانی در یک جلسه ، می توان مبلغ ریالی کد ۹۰۱۶۶۲ (۷۳۸,۴۰۰ ریال) را به مبالغ جدول فوق اضافه نمود.
این مطلب را مطالعه فرمایید:
آیین نامه تاسیس کلینیک فیزیوتراپی

تعرفه فیزیوتراپی ۱۴۰۳ در بخش سرپایی بیمارستان غیردولتی به تفکیک خدمات

کد ملی خدمتشرح کدضریب کدمبلغ (ریال)توضیحات
 ۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی ۵۳,۱۲۲,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۰۱۳۵آموزش بیوفیدبک عضلات لگن ، پرینه ،اسفنگتر ادراری یا مقعدی شامل EMG یا مانومتری ۶/۵۳,۹۷۴,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک ۶/۵۳,۹۷۴,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۶۶۶,۷۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۲۵CPM ۱۶۶۶,۷۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۴۶دیاترمی ۰/۸۵۲۴,۹۰۰هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد)
 ۹۰۱۶۶۲ماساژ ۱/۳۷۳۸,۴۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۶۰آب درمانی ۳/۵۲,۱۹۹,۵۰۰هر جلسه (پوشش بیمه دارد)
 ۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی ۱/۳۷۳۸,۴۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان ۴۲,۵۵۴,۰۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۷۰شاک ویو ۴/۵۲,۹۰۸,۵۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۷۵اسکن استاتیک کف پا ۲/۵۱,۵۶۱,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۷۶اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا ۳۱,۸۴۵,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن ۱/۷۵۱,۱۳۵,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۸۰مگنت ۳۱,۸۴۵,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۹۰تیپینگ ۲/۲۱,۳۲۰,۱۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱/۲۷۳۸,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۷۶۵سوزن خشک با تحریک الکتریکی ۱/۵۹۲۲,۵۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۷۹۵درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک یک یا دو ناحیه *** ۳/۵۱,۹۸۸,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۸۰۰درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک بیش از دو ناحیه *** ۵۲,۸۴۰,۰۰۰هر جلسه
این مطلب را مطالعه فرمایید:
آیین نامه تاسیس کلینیک فیزیوتراپی

*** بر اساس استاندارد خدمت درمان مانیپولاتیو اوستئوپاتیک مصوب پاییز ۱۴۰۱ فیزیوتراپیست های مقطع دکترا صاحب صلاحیت ارائه این خدمت می باشند. همچنین همکاران فیزیوتراپیست در دیگر مقاطع تحصیلی که دوره مصوب آموزشی خدمت مذکور مورد تایید معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را گذرانده باشند صاحب صلاحیت جهت ارائه این خدمت می باشند.

خیریه | موقوفه

تعرفه بخش خیریه و موقوفه سال ۱۴۰۳

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۹۶۸۵۰/ت۶۲۴۹۰ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش دولتی برای جزء حرفه ای هشتگ دار معادل ۵۶۸,۰۰۰ ریال و جزء فنی هشتک دار ۱,۴۴۹,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

انجمن فیزیوتراپی ایران

تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۳ در درمانگاه خیریه و موقوفه

تعداد نواحی مورد درمانهزینه آزاد * فرانشیز هر جلسه بیمه سلامت و تامین اجتماعیهزینه ارزیابی یک دوره درمانی **
یک ناحیه۲,۲۳۲,۶۰۰۱,۸۲۰,۳۰۰۳۹۷,۶۰۰
دو ناحیه ***۳,۷۲۶,۸۰۰۲,۹۰۲,۲۰۰۳۹۷,۶۰۰
  • * هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ (تمرین درمانی) محاسبه شده است. در صورت انجام ماساژ یا درمان های دستی مبلغ ریالی کد ۹۰۱۶۶۲ (۷۳۸,۴۰۰ ریال) را به مبالغ جدول فوق اضافه نمود.
  • ** در جلسه اول ، علاوه بر هزینه درمان آن جلسه هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد.
  • *** برای درمان بیش از دو ناحیه به ازای هر ناحیه یک بار ارزش ریالی کد ۹۰۱۶۴۵ به هزینه درمان افزوده می شود.

تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۳ در بخش بیمارستان خیریه و موقوفه به تفکیک خدمات

کد ملی خدمتشرح کدضریب کدمبلغ (ریال)توضیحات
 ۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی ۵۴,۶۰۲,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۰۱۳۵آموزش بیوفیدبک عضلات لگن ، پرینه ،اسفنگتر ادراری یا مقعدی شامل EMG یا مانومتری ۶/۵۵,۴۵۴,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک ۶/۵۵,۴۵۴,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان ۱۱,۱۸۴,۷۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۲۵CPM ۱۱,۱۸۴,۷۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۴۶دیاترمی ۰/۸۸۹۴,۹۰۰هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد)
 ۹۰۱۶۶۲ماساژ ۱/۳۷۳۸,۴۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۶۰آب درمانی ۳/۵۳,۳۰۹,۵۰۰هر جلسه (پوشش بیمه دارد)
 ۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی ۱/۳۷۳۸,۴۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان ۴۴,۰۳۴,۰۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۷۰شاک ویو ۴/۵۴,۷۵۸,۵۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۶۷۵اسکن استاتیک کف پا ۲/۵۲,۳۰۱,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۷۶اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا ۳۲,۵۸۵,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن ۱/۷۵۱,۸۷۵,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۸۰مگنت ۳۲,۵۸۵,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۶۹۰تیپینگ ۲/۲۱,۶۹۰,۱۰۰هر جلسه هر ناحیه
 ۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ ۱/۲۱,۰۳۴,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۷۶۵سوزن خشک با تحریک الکتریکی ۱/۵۱,۲۹۲,۵۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۷۹۵درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک یک یا دو ناحیه *** ۳/۵۱,۹۸۸,۰۰۰هر جلسه
 ۹۰۱۸۰۰درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک بیش از دو ناحیه *** ۵۲,۸۴۰,۰۰۰هر جلسه
این مطلب را مطالعه فرمایید:
فیزیوتراپیست کیست و چه می کند؟
این مطلب را مطالعه فرمایید:
تخصص های ما

*** بر اساس استاندارد خدمت درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک مصوب پاییز ۱۴۰۱ فیزیوتراپیست های مقطع دکترا صاحب صلاحیت ارائه این خدمت می باشند. همچنین همکاران فیزیوتراپیست در دیگر مقاطع تحصیلی که دوره مصوب آموزشی خدمت مذکور مورد تایید معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را گذرانده باشند صاحب صلاحیت جهت ارائه این خدمت می باشند.

خصوصی بستری

تعرفه فیزیوتراپی بستری در بخش خصوصی سال ۱۴۰۳

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۹۶۸۱/ت۶۲۴۸۸ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش دولتی برای جزء حرفه ای معادل ۱,۰۱۱,۰۰۰ ریال و جزء فنی ۲,۸۴۳,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

انجمن فیزیوتراپی ایران

تعرفه رسمی فیزیوتراپی سال ۱۴۰۳ بستری در بیمارستان خصوصی به تفکیک خدمات

توضیحاتمبلغ (ریال)ضریب کدشرح کدکد ملی خدمت
به ازای هر دوره درمان۳۹۷,۶۰۰۰/۷ارزیابی۹۰۱۶۲۰
هر جلسه ۳۰ دقیقه۷,۷۰۸,۰۰۰۴فیزیوتراپی تنفسی و اندام۹۰۱۶۳۵
هر جلسه ۲۰ دقیقه۴,۳۵۹,۵۰۰۲/۵فیزیوتراپی تنفسی۹۰۱۶۳۶
هر جلسه ۱۵ دقیقه۲,۹۳۸,۰۰۰۲فیزیوتراپی اندامها

۹۰۱۶۴۰

غیردولتی بستری

تعرفه فیزیوتراپی بستری در بخش عمومی غیر دولتی سال ۱۴۰۳

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۹۶۹۲/ت۶۲۴۸۹ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش دولتی برای جزء حرفه ای معادل ۱,۰۱۱,۰۰۰ ریال و جزء فنی ۸۹۸,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

انجمن فیزیوتراپی ایران

تعرفه رسمی فیزیوتراپی سال ۱۴۰۳ بستری در بیمارستان عمومی غیر دولتی به تفکیک خدمات

توضیحاتمبلغ (ریال)ضریب کدشرح کدکد ملی خدمت
به ازای هر دوره درمان۳۹۷,۶۰۰۰/۷ارزیابی۹۰۱۶۲۰
هر جلسه ۳۰ دقیقه۳,۸۱۸,۰۰۰۴فیزیوتراپی تنفسی و اندام۹۰۱۶۳۵
هر جلسه ۲۰ دقیقه۲,۴۱۴,۵۰۰۲/۵فیزیوتراپی تنفسی۹۰۱۶۳۶
هر جلسه ۱۵ دقیقه۱,۹۶۵,۵۰۰۲فیزیوتراپی اندامها

۹۰۱۶۴۰

دولتی بستری

تعرفه فیزیوتراپی بستری در بخش دولتی سال ۱۴۰۳

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۹۶۸۸/ت۶۲۴۹۱ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ضریب K تعرفه خدمات سلامت در بخش دولتی برای جزء حرفه ای معادل ۳۰۲,۰۰۰ ریال و جزء فنی ۳۹۷,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

انجمن فیزیوتراپی ایران

تعرفه رسمی فیزیوتراپی سال ۱۴۰۳ بستری در بیمارستان دولتی به تفکیک خدمات

توضیحاتمبلغ (ریال)ضریب کدشرح کدکد ملی خدمت
به ازای هر دوره درمان۲۱۱,۴۰۰۰/۷ارزیابی۹۰۱۶۲۰
هر جلسه۱,۳۹۸,۰۰۰۴فیزیوتراپی تنفسی و اندام (بخش ویژه)۹۰۱۶۳۵
هر جلسه۸۵۰,۰۰۰۲/۵فیزیوتراپی تنفسی (بخش ویژه)۹۰۱۶۳۶
هر جلسه۶۵۱,۵۰۰۲فیزیوتراپی اندامها

۹۰۱۶۴۰

سوالات متداول
پرسش و پاسخ

در ادامه پرسش های مرسوم آمده است که ممکن است بیماران در مورد هزینه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۳ داشته باشند :

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۳ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، به صورت آزاد در کلینیک فیزیوتراپی خصوصی مبلغ ۲۳۸,۶۲۰ تومان می باشد.

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۳ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، با دفترچه بیمه تامین اجتماعی مبلغ ۱۹۷,۳۹۰ تومان می باشد.

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۳ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، با دفترچه بیمه سلامت مبلغ ۱۹۷,۳۹۰ تومان می باشد.

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۳ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، در بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی مبلغ  ۹۸,۱۶۰ تومان می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش تعرفه فیزیوتراپی سال جاری مراجعه فرمایید.

مقایسه

تغییرات مبالغ تعرفه فیزیوتراپی در ۶ سال اخیر

شرح درمان ۱۴۰۲ ۱۴۰۱ ۱۴۰۰ ۱۳۹۹ ۱۳۹۸ ۱۳۹۷
آموزش بیوفیدبک ۳,۷۰۲,۰۰۰ ۲,۷۸۵,۰۰۰ ۲,۱۱۹,۰۰۰ ۱,۳۷۳,۰۰۰ ۱,۲۰۲,۰۰۰ ۱,۲۰۲,۰۰۰
بیوفیدبک کف لگن ۴,۲۹۰,۰۰۰ ۳,۲۷۵,۵۰۰ ۲,۵۳۴,۵۰۰ ۱,۷۱۳,۲۰۰ ۱,۵۲۶,۰۰۰ ۱,۵۲۶,۰۰۰
نوروفیدبک ۴,۲۹۰,۰۰۰ ۳,۲۷۵,۵۰۰ ۲,۵۳۴,۵۰۰ ۱,۷۱۳,۲۰۰ ۱,۵۲۶,۰۰۰ ۱,۵۲۶,۰۰۰
لیزر کم توان ۱,۰۰۱,۷۰۰ ۷۲۹,۵۰۰ ۵۳۳,۹۰۰ ۳۱۰,۴۵۰ ۲۵۸,۷۰۰ ۲۵۸,۷۰۰
دستگاه CPM ۱,۰۰۱,۷۰۰ ۷۲۹,۵۰۰ ۵۳۳,۹۰۰ ۳۱۰,۴۵۰ ۲۵۸,۷۰۰ ۲۵۸,۷۰۰
مطابق محتوای کد ۹۰۰,۹۰۰ ۶۹۱,۱۰۰ ۲۹۴,۸۴۰
دیاترمی ۷۴۹,۱۰۰ ۵۴۹,۱۰۰ ۴۰۵,۱۰۰ ۲۴۱,۱۹۰ ۲۰۳,۳۰۰ ۲۰۳,۳۰۰
آب درمانی ۲,۶۷۸,۵۰۰ ۲,۰۰۷,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰
تکنیک دستی | تمرین درمانی ۵۰۹,۶۰۰ ۴۲۵,۱۰۰ ۳۶۰,۱۰۰ ۲۹۴,۸۴۰ ۲۸۰,۸۰۰ ۲۸۰,۸۰۰
ماساژ ۵۰۹,۶۰۰ ۴۲۵,۱۰۰ ۳۶۰,۱۰۰ ۲۹۴,۸۴۰ ۲۸۰,۸۰۰ ۲۸۰,۸۰۰
لیزر پر توان ۳,۳۱۰,۰۰۰ ۲,۴۵۸,۰۰۰ ۱,۸۴۲,۰۰۰ ۱,۱۴۶,۲۰۰ ۹۸۶,۰۰۰ ۹۸۶,۰۰۰
شاک ویو ۳,۹۴۱,۵۰۰ ۲,۹۰۹,۰۰۰ ۲,۱۶۴,۰۰۰ ۱,۳۱۹,۳۵۰ ۱,۱۲۴,۵۰۰ ۱,۱۲۴,۵۰۰
اسکن استاتیک کف پا ۱,۸۵۱,۰۰۰ ۱,۳۹۲,۵۰۰ ۱,۰۵۹,۵۰۰
اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا ۲,۰۴۷,۰۰۰ ۱,۵۵۶,۰۰۰ ۱,۱۹۸,۰۰۰
ویبراسیون کل بدن ۱,۵۵۷,۰۰۰ ۱,۱۴۷,۲۵۰ ۸۵۱,۷۵۰ ۵۱۶,۴۰۰ ۴۳۹,۰۰۰ ۴۳۹,۰۰۰
مگنت ۲,۰۴۷,۰۰۰ ۱,۵۵۶,۰۰۰ ۱,۱۹۸,۰۰۰ ۷۹۹,۹۰۰ ۷۰۹,۰۰۰ ۷۰۹,۰۰۰
تیپینگ ۱,۲۹۷,۹۰۰ ۱,۰۰۶,۹۰۰ ۷۹۲,۹۰۰ ۵۵۸,۷۱۰ ۵۰۵,۷۰۰ ۵۰۵,۷۰۰
درای نیدلینگ ۸۱۸,۸۰۰ ۶۲۲,۴۰۰ ۴۷۹,۲۰۰ ۳۱۹,۹۶۰ ۲۸۳,۶۰۰ ۲۸۳,۶۰۰
درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی ۱,۰۲۳,۵۰۰ ۷۷۸,۰۰۰ ۵۹۹,۰۰۰ ۳۹۹,۹۵۰ ۳۵۴,۵۰۰ ۳۵۴,۵۰۰
فیزیوتراپی در منزل ۶,۴۳۷,۱۰۰ ۴,۷۱۰,۰۰۰