هزینه فیزیوتراپی

فهرست تغییرات نرخ تعرفه فیزیوتراپی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ مصوب وزارت بهداشت :

نحوه محاسبه هزینه های فیزیوتراپی از روی نسخه پزشک

جهت تخمین تقریبی نرخ فیزیوتراپی از روی نسخه پزشک ، ردیف مورد نظر را انتخاب و تعداد نواحی درمان را وارد نموده و در پایین جدول ، مجموع هزینه های درمانی خود را پس از کلیک بر روی دکمه محاسبه ، مشاهده فرمایید.

 

⇐ خاطرنشان می کنیم انتخاب نوع دستگاه و رویه درمان فیزیوتراپی ، بعد از معاینه تفضیلی توسط فیزیوتراپیست مشخص می گردد ، لذا ممکن است درمان نهایی در کلینیک فیزیوتراپی دقیقاً طبق نسخه پزشک انجام نگردد و بسته به سبک جراحی انجام شده ، نوع بیماری ، وضعیت درد و وخامت حال و شرایط فیزیکی بیمار برخی آیتمها اضافه و حذف گردد.

محاسبه مبلغ فیزیوتراپی
انتخاب کنید تعداد نواحی شرح اختصار در نسخه مبلغ (ریال)
Biofeedback ۲,۷۸۵,۰۰۰
Pelvic Biofeedback+Emg ۳,۲۷۵,۵۰۰
Neurofeedback ۳,۲۷۵,۵۰۰
Low-Power Laser ۷۲۹,۵۰۰
CPM ۷۲۹,۵۰۰
Manual ۴۲۵,۱۰۰
Code Content ۹۰۰,۹۰۰
Diathermy ۵۴۹,۱۰۰
Mass ۴۲۵,۱۰۰
Hydrotherapy ۲,۰۰۷,۰۰۰
High Power Laser ۲,۴۵۸,۰۰۰
Shock Wave ۲,۹۰۹,۰۰۰
Static Foot Scan ۱,۳۹۲,۵۰۰
Dynamic & 3D Foot Scan ۱,۵۵۶,۰۰۰
Vibration ۱,۱۴۷,۲۵۰
Magnet ۱,۵۵۶,۰۰۰
Tapping ۱,۰۰۶,۹۰۰
Dry Needling ۶۲۲,۴۰۰
Dry Needling+Emg ۷۷۸,۰۰۰

چنانچه از کامپیوتر شخصی برای نمایش این صفحه استفاده می کنید ، جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به صفحه محاسبه آنلاین نرخ فیزیوتراپی مراجعه فرمایید.

درصورت هرگونه ابهام در مورد هزینه ها و همچنین نیاز به آگاهی بیشتر و مشاوره تخصصی در زمینه فیزیوتراپی ، انواع درمانها ، بیماری ها و همچنین سایر خدمات کلینیک میتوانید از طریق راههای ارتباطی موجود در قسمت تماس با ما اقدام فرمایید.

قیمت های فیزیوتراپی سال ۱۴۰۱

فهرست تغییرات نرخ تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۱ مصوب وزارت بهداشت :

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۴۰۱

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۲۱۲۳۹/ت۵۹۸۰۱ه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ضریبK تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای هشتگ دار معادل ۳۲۷,۰۰۰ ریال و جزء فنی هشتگ دار ۹۰۲,۰۰۰ ریال تعیین شده است. مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

 هزینه هر جلسه آزاد *
(ریال)
فرانشیز هر جلسه
بیمه سلامت و تامین اجتماعی
(ریال)
هزینه ارزیابی 
یک دوره درمانی **
(ریال)
فیزیوتراپی در کلینیک | یک ناحیه۱,۳۲۶,۰۰۰۱,۱۱۲,۵۷۰۲۲۸,۹۰۰
فیزیوتراپی دو ناحیه ***۲,۲۲۶,۹۰۰۱,۸۰۰,۰۴۰۲۲۸,۹۰۰

* هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ محاسبه شده است ، لذا بدیهی است در صورتی که خدمات ذیل کد ۹۰۱۶۶۲ ارایه نشود معادل ریالی آن از مبلغ فوق کسر می گردد.

** در جلسه اول ، علاوه بر هزینه درمان آن جلسه ، هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد.

*** برای درمان بیش از دو ناحیه به ازای هر ناحیه یک بار ارزش ریالی کد ۹۰۱۶۴۵ به هزینه درمان افزوده می گردد.

کد ملی
خدمت
شرح درمانضریب کدمبلغ (ریال)توضیحات
۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی۵۲,۷۸۵,۰۰۰هر جلسه
۹۰۰۱۳۵آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری | مقعدی شامل EMG۶.۵۳,۲۷۵,۵۰۰هر جلسه
۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک۶.۵۳,۲۷۵,۵۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان۱۷۲۹,۵۰۰هر جلسه
هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵بازتوانی و بازآفرینی حرکت زانو بعد از جراحی ، با دستگاه CPM۱۷۲۹,۵۰۰هر جلسه
هر ناحیه
۹۰۱۶۶۲تکنیک های درمانی دستی۱.۳۴۲۵,۱۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۴۵مطابق محتوای کد۱.۷۹۰۰,۹۰۰هر جلسه
هر ناحیه
(پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۴۶دیاترمی۰.۸۵۴۹,۱۰۰هر جلسه
هر ناحیه
(پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۲ماساژ۱.۳۴۲۵,۱۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۶۰آب درمانی۳.۵۲,۰۰۷,۰۰۰هر جلسه ۲۰ دقیقه
(پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان۴۲,۴۵۸,۰۰۰هر جلسه
هر ناحیه
۹۰۱۶۷۰شاک ویو۴.۵۲,۹۰۹,۰۰۰هر جلسه
هر ناحیه
۹۰۱۶۷۵اسکن استاتیک کف پا۲.۵۱,۳۹۲,۵۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۷۶اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا۳۱,۵۵۶,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن۱.۷۵۱,۱۴۷,۲۵۰هر جلسه
۹۰۱۶۸۰مگنت۳۱,۵۵۶,۰۰۰هر جلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲.۲۱,۰۰۶,۹۰۰هر جلسه
هر ناحیه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ | سوزن خشک۱.۲۶۲۲,۴۰۰هر جلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱.۵۷۷۸,۰۰۰هر جلسه
این مطلب را نیز مطالعه فرمایید:
فیزیوتراپیست کیست و چه می کند؟

تعرفه فیزیوتراپی در منزل سال ۱۴۰۱

انجمن فیزیوتراپی ایران

به استناد تصویب نامه های هیئت وزیران به شماره ۲۱۲۳۹/ت۵۹۸۰۱ه و تصویب نامه شماره ۴۸۹۶۶/ت۵۹۰۰۱ه مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ نرخ نامه خدمات فیزیوتراپی در منزل در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل اعلام می گردد.

مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای تعرفه های مصوب دولت ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

در کلان شهرهامبلغ (ریال)توضیحات
فیزیوتراپی در منزل | یک ناحیه۴,۷۱۰,۰۰۰هر جلسه
فیزیوتراپی دو ناحیه۵,۶۱۰,۹۰۰هر جلسه
فیزیوتراپی سه ناحیه۷,۴۱۲,۷۰۰هر جلسه
فیزیوتراپی چهار ناحیه۴,۲۵۵,۵۰۰هر جلسه

مبالغ فوق شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ ، ۹۰۱۶۶۲ ، ۹۰۱۹۹۵ میباشد.

در صورت انجام درمان های تکمیلی مبالغ ذکر شده در جدول زیر به مبلغ هر جلسه اضافه می گردد.

کد خدمت شرح کد ضریب کد مبلغ (ریال) توضیح
۹۰۱۶۲۰ ارزیابی ۰.۷ ۲۲۸,۹۰۰ یکبار برای هر دوره درمانی
۹۰۱۶۲۵ لیزر کم توان  ۱ ۷۲۹,۵۰۰ هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۲۵ بازتوانی و بازآفرینی حرکت زانو بعد از جراحی ، با دستگاه CPM ۱ ۷۲۹,۵۰۰ هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۷۶۰ درای نیدلینگ  ۱/۲ ۶۲۲,۴۰۰ هرجلسه
۹۰۱۷۶۵ درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی ۱/۵ ۷۷۸,۰۰۰ هرجلسه
۹۰۱۶۶۲ تکنیک های درمانی دستی و ماساژ  ۱/۳ ۴۲۵,۱۰۰ هرجلسه
۹۰۱۶۹۰ تیپینگ ۲/۲ ۱,۰۰۶,۹۰۰ هرجلسه | هرناحیه

هزینه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۱ با دفترچه تامین اجتماعی

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۱ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، با دفترچه بیمه تامین اجتماعی مبلغ  ۱۱۱,۲۵۷ تومان می باشد.

هزینه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۱ با دفترچه بیمه سلامت

تعرفه فیزیوتراپی جنرال سال ۱۴۰۱ هر جلسه برای هر ناحیه از بدن ، با دفترچه بیمه سلامت مبلغ  ۱۱۱,۲۵۷ تومان می باشد.

این مطلب را نیز مطالعه فرمایید:
مکانوتراپی چیست؟

دانلود فایل تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۱ بخش خصوصی

جهت دانلود لیست نرخ های فیزیوتراپی به صفحه فایل تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۱ بخش خصوصی مصوب انجمن فیزیوتراپی ایران مراجعه فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تعرفه فیزیوتراپی سال های گذشته

تغییرات مبالغ تعرفه فیزیوتراپی در ۴ سال اخیر

کد ملیشرح درمانضریب ۱۴۰۰مبلغ ۱۴۰۰ضریب ۱۳۹۹مبلغ ۱۳۹۹ضریب ۱۳۹۸مبلغ ۱۳۹۸ضریب ۱۳۹۷مبلغ ۱۳۹۷توضیحات
۹۰۰۱۳۰آموزش بیوفیدبک با هر روشی۵۲,۱۱۹,۰۰۰۵۱,۳۷۳,۰۰۰۵۱,۲۰۲,۰۰۰۵۱,۲۰۲,۰۰۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۵آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه۶.۵۲,۵۳۴,۵۰۰۶.۵۱,۷۱۳,۲۰۰۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰هرجلسه
۹۰۰۱۳۷نوروفیدبک۶.۵۲,۵۳۴,۵۰۰۶.۵۱,۷۱۳,۲۰۰۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۲۵لیزر کم توان۱۵۳۳,۹۰۰۱۳۱۰,۴۵۰۱۲۵۸,۷۰۰۱۲۵۸,۷۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۲۵بازتوانی و بازآفرینی حرکت زانو بعد از جراحی ، با دستگاه CPM۱۵۳۳,۹۰۰۱۳۱۰,۴۵۰۱۲۵۸,۷۰۰۱۲۵۸,۷۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۴۵مطابق محتوای کد۱.۷۶۹۱,۱۰۰۱.۳۲۹۴,۸۴۰    هرجلسه
۹۰۱۶۴۶دیاترمی۰.۸۴۰۵,۱۰۰۱۲۴۱,۱۹۰۱۲۰۳,۳۰۰۱۲۰۳,۳۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۶۰آب درمانی۳.۵۱,۵۲۰,۰۰۰      هرجلسه
۹۰۱۶۶۲تکنیک دستی | تمرین درمانی۱.۳۳۶۰,۱۰۰۱.۳۲۹۴,۸۴۰۱.۳۲۸۰,۸۰۰۱.۳۲۸۰,۸۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۶۲ماساژ۱.۳۳۶۰,۱۰۰۱.۳۲۹۴,۸۴۰۱.۳۲۸۰,۸۰۰۱.۳۲۸۰,۸۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۶۵لیزر پر توان۴۱,۸۴۲,۰۰۰۴۱,۱۴۶,۲۰۰۴۹۸۶,۰۰۰۴۹۸۶,۰۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۷۰شاک ویو۴.۵۲,۱۶۴,۰۰۰۴.۵۱,۳۱۹,۳۵۰۴.۵۱,۱۲۴,۵۰۰۴.۵۱,۱۲۴,۵۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۶۷۵اسکن استاتیک کف پا۲.۵۱,۰۵۹,۵۰۰       
۹۰۱۶۷۶اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا۳۱,۱۹۸,۰۰۰       
۹۰۱۶۷۷ویبراسیون کل بدن۱.۷۵۸۵۱,۷۵۰۱.۷۵۵۱۶,۴۰۰۱.۷۵۴۳۹,۰۰۰۱.۷۵۴۳۹,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۸۰مگنت۳۱,۱۹۸,۰۰۰۳۷۹۹,۹۰۰۳۷۰۹,۰۰۰۳۷۰۹,۰۰۰هرجلسه
۹۰۱۶۹۰تیپینگ۲.۲۷۹۲,۹۰۰۲.۲۵۵۸,۷۱۰۲.۲۵۰۵,۷۰۰۲.۲۵۰۵,۷۰۰هرجلسه | هرناحیه
۹۰۱۷۶۰درای نیدلینگ | سوزن خشک۱.۲۴۷۹,۲۰۰۱.۲۳۱۹,۹۶۰۱.۲۲۸۳,۶۰۰۱.۲۲۸۳,۶۰۰هرجلسه
۹۰۱۷۶۵درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱.۵۵۹۹,۰۰۰۱.۵۳۹۹,۹۵۰۱.۵۳۵۴,۵۰۰۱.۵۳۵۴,۵۰۰هرجلسه
۹۰۱۹۹۵فیزیوتراپی در منزل۲.۲۵۳,۹۰۰,۰۰۰۲.۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰۲.۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰۲.۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰هرجلسه | ۱ناحیه

نمودار تغییرات مبالغ تعرفه فیزیوتراپی در ۴ سال اخیر

نمودار تغییرات مبالغ تعرفه های فیزیوتراپی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ هجری شمسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مطلب را نیز مطالعه فرمایید:
قیمت فیزیوتراپی