فهرست تغییرات نرخ تعرفه فیزیوتراپی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ مصوب وزارت بهداشت :

قیمت های فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲

تعرفه فیزیوتراپی بخش خصوصی سال ۱۴۰۲

انجمن فیزیوتراپی ایران

احتراماً به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۱۲۵۱۴/ت۶۱۰۳۵ه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ضریبK تعرفه خدمات سلامت در بخش خصوصی برای جزء حرفه ای هشتگ دار معادل ۳۹۲,۰۰۰ ریال و جزء فنی هشتگ دار ۱,۲۶۳,۰۰۰ ریال تعیین شده است. مستدعی است جهت حمایت از حقوق بیماران محترم و اجرای یکسان تعرفه های مصوب ، نسبت به رعایت آن اقدام شود.

نرخ رسمی فیزیوتراپی در کلینیک خصوصی

شرح خدماتهزینه هر جلسه آزاد *
(ریال)
فرانشیز هر جلسه
بیمه سلامت و تامین اجتماعی
(ریال)
هزینه ارزیابی 
یک دوره درمانی **
(ریال)
فیزیوتراپی در کلینیک | یک ناحیه درمانی۱,۶۹۸,۶۰۰۱,۴۱۰,۶۹۰۲۷۴,۴۰۰
فیزیوتراپی دو ناحیه درمانی۲,۸۸۷,۶۰۰۲,۳۱۱,۷۸۰۲۷۴,۴۰۰
سه ناحیه درمانی۴,۰۷۶,۶۰۰۳,۲۱۲,۸۷۰۲۷۴,۴۰۰
چهار ناحیه درمانی۵,۲۶۵,۶۰۰۴,۱۱۳,۹۶۰۲۷۴,۴۰۰

* هزینه یک جلسه درمانی شامل کدهای ۹۰۱۶۴۵ و ۹۰۱۶۶۲ (تمرین درمانی) محاسبه شده است. در صورت انجام درمان های دستی یا ماساژ ، مبلغ ریالی کد ۹۰۱۶۶۲ (۵۰۹,۶۰۰ ریال) به مبالغ جدول فوق اضافه می گردد.

** در جلسه اول ، علاوه بر هزینه درمان آن جلسه ، هزینه ارزیابی نیز اخذ می گردد.

مهم : فیزیوتراپیست برای ویزیت و مشاوره بیماران (بدون انجام درمان فیزیوتراپی) می تواند تعرفه ویزیت کارشناسان پروانه دار (مقطع کارشناسی ۶۲۰,۰۰۰ ریال ، کارشناسی ارشد ۷۳۰,۰۰۰ ریال و PHD فیزیوتراپی مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ ریال) را دریافت نماید.

نرخ رسمی فیزیوتراپی بخش خصوصی به تفکیک خدمات

کد ملی خدمت شرح درمان ضریب کد مبلغ (ریال) توضیحات
۹۰۰۱۳۰ آموزش بیوفیدبک با هر روشی ۵ ۳,۷۰۲,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۰۱۳۵ آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری | مقعدی شامل EMG ۶.۵ ۴,۲۹۰,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۰۱۳۷ نوروفیدبک ۶.۵ ۴,۲۹۰,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۲۵ لیزر کم توان ۱ ۱,۰۰۱,۷۰۰ هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۲۵ حرکت پسیو مداوم (حفظ و بازگرداندن دامنه حرکتی مفاصل) با دستگاه CPM ۱ ۱,۰۰۱,۷۰۰ هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۶۲ تکنیک های درمانی دستی ۱.۳ ۵۰۹,۶۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۴۶ دیاترمی ۰.۸ ۷۴۹,۱۰۰ هر جلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۲ ماساژ ۱.۳ ۵۰۹,۶۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۶۰ آب درمانی ۳.۵ ۲,۶۷۸,۵۰۰ هر جلسه ۲۰ دقیقه (پوشش بیمه دارد)
۹۰۱۶۶۵ لیزر پر توان ۴ ۳,۳۱۰,۰۰۰ هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۷۰ شاک ویو ۴.۵ ۳,۹۴۱,۵۰۰ هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۶۷۵ اسکن استاتیک کف پا ۲.۵ ۱,۸۵۱,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۷۶ اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا ۳ ۲,۰۴۷,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۷۷ ویبراسیون کل بدن ۱.۷۵ ۱,۵۵۷,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۸۰ مگنت ۳ ۲,۰۴۷,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۱۶۹۰ تیپینگ ۲.۲ ۱,۲۹۷,۹۰۰ هر جلسه هر ناحیه
۹۰۱۷۶۰ درای نیدلینگ | سوزن خشک ۱.۲ ۸۱۸,۸۰۰ هر جلسه
۹۰۱۷۶۵ درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی ۱.۵ ۱,۰۲۳,۵۰۰ هر جلسه
۹۰۱۷۹۵ درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک یک یا دو ناحیه **** ۳.۵ ۱,۳۷۲,۰۰۰ هر جلسه
۹۰۱۸۰۰  درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک بیش از دو ناحیه **** ۵ ۱,۹۶۰,۰۰۰ هر جلسه
این مطلب را نیز مطالعه فرمایید:
نحوه درمان فیزیوتراپی با دما (ترموتراپی با حمام پارافین)

**** بر اساس استاندارد خدمت درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک مصوب پاییز سال ۱۴۰۱ ، فیزیوتراپیست های مقطع دکتری صاحب صلاحیت ارائه این خدمت می باشند. همچنین همکاران فیزیوتراپیست در دیگر مقاطع تحصیلی که دوره مصوب آموزشی خدمت مذکور مورد تایید معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را گذرانده باشند صاحب صلاحیت جهت ارائه این خدمت می باشند.

توجه فرمایید : ممکن است با نظر فیزیوتراپیست درمان شما با تغییراتی مواجه گردد.

قیمت فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲
تصویر نامه تعرفه فیزیوتراپی سال ۱۴۰۲

نحوه محاسبه هزینه های فیزیوتراپی از روی نسخه پزشک

جهت تخمین تقریبی نرخ فیزیوتراپی از روی نسخه پزشک ، ردیف مورد نظر را انتخاب و تعداد نواحی درمان را وارد نموده و در پایین جدول ، مجموع هزینه های درمانی خود را پس از کلیک بر روی دکمه محاسبه ، قیمت کل را مشاهده فرمایید.

خاطرنشان می کنیم انتخاب نوع دستگاه و رویه درمان فیزیوتراپی ، بعد از معاینه تفضیلی توسط فیزیوتراپیست مشخص می گردد ، لذا ممکن است درمان نهایی در کلینیک فیزیوتراپی دقیقاً طبق نسخه پزشک انجام نگردد و بسته به سبک جراحی انجام شده ، نوع بیماری ، وضعیت درد و وخامت حال و شرایط فیزیکی درمانجو برخی آیتم ها اضافه و حذف گردد.

این مطلب را نیز مطالعه فرمایید:
فیزیوتراپی چیست؟
محاسبه مبلغ فیزیوتراپی
انتخاب کنید تعداد نواحی شرح اختصار در نسخه مبلغ (ریال)
Biofeedback ۳,۷۰۲,۰۰۰
Pelvic Biofeedback+Emg ۴,۲۹۰,۰۰۰
Neurofeedback ۴,۲۹۰,۰۰۰
Low-Power Laser ۱,۰۰۱,۷۰۰
CPM ۱,۰۰۱,۷۰۰
Manual ۵۰۹,۶۰۰
Diathermy ۷۴۹,۱۰۰
Mass ۵۰۹,۶۰۰
Hydrotherapy ۲,۶۷۸,۵۰۰
High Power Laser ۳,۳۱۰,۰۰۰
Shock Wave ۳,۹۴۱,۵۰۰
Static Foot Scan ۱,۸۵۱,۰۰۰
Dynamic & 3D Foot Scan ۲,۰۴۷,۰۰۰
Vibration ۱,۵۵۷,۰۰۰
Magnet ۲,۰۴۷,۰۰۰
Tapping ۱,۲۹۷,۹۰۰
Dry Needling ۸۱۸,۸۰۰
Dry Needling+Emg ۱,۰۲۳,۵۰۰
Manipulative (1 Or 2 Areas) ۱,۳۷۲,۰۰۰
Manipulative (More Than 2 Areas) ۱,۹۶۰,۰۰۰

چنانچه از کامپیوتر شخصی برای نمایش این صفحه استفاده می کنید ، جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به صفحه محاسبه آنلاین نرخ فیزیوتراپی مراجعه فرمایید.

درصورت هرگونه ابهام در مورد هزینه ها و همچنین نیاز به آگاهی بیشتر و مشاوره تخصصی در زمینه فیزیوتراپی ، انواع درمانها ، بیماری ها و همچنین سایر خدمات کلینیک میتوانید از طریق راههای ارتباطی موجود در قسمت تماس با ما اقدام فرمایید.

تغییرات مبالغ تعرفه فیزیوتراپی در ۵ سال اخیر

شرح درمان۱۴۰۱۱۴۰۰۱۳۹۹۱۳۹۸۱۳۹۷
ضریب مبلغ ضریب مبلغ ضریب مبلغ ضریب مبلغ ضریب مبلغ 
آموزش بیوفیدبک با هر روشی۵.۰۰۲,۷۸۵,۰۰۰۵۲,۱۱۹,۰۰۰۵۱,۳۷۳,۰۰۰۵۱,۲۰۲,۰۰۰۵۱,۲۰۲,۰۰۰
آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه۶.۵۰۳,۲۷۵,۵۰۰۶.۵۲,۵۳۴,۵۰۰۶.۵۱,۷۱۳,۲۰۰۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰
نوروفیدبک۶.۵۰۳,۲۷۵,۵۰۰۶.۵۲,۵۳۴,۵۰۰۶.۵۱,۷۱۳,۲۰۰۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰۶.۵۱,۵۲۶,۰۰۰
لیزر کم توان۱.۰۰۷۲۹,۵۰۰۱۵۳۳,۹۰۰۱۳۱۰,۴۵۰۱۲۵۸,۷۰۰۱۲۵۸,۷۰۰
بازتوانی مفاصل با دستگاه CPM۱.۰۰۷۲۹,۵۰۰۱۵۳۳,۹۰۰۱۳۱۰,۴۵۰۱۲۵۸,۷۰۰۱۲۵۸,۷۰۰
مطابق محتوای کد۱.۷۰۹۰۰,۹۰۰۱.۷۶۹۱,۱۰۰۱.۳۲۹۴,۸۴۰    
دیاترمی۰.۸۰۵۴۹,۱۰۰۰.۸۴۰۵,۱۰۰۱۲۴۱,۱۹۰۱۲۰۳,۳۰۰۱۲۰۳,۳۰۰
آب درمانی۳.۵۰۲,۰۰۷,۰۰۰۳.۵۱,۵۲۰,۰۰۰      
تکنیک دستی | تمرین درمانی۱.۳۰۴۲۵,۱۰۰۱.۳۳۶۰,۱۰۰۱.۳۲۹۴,۸۴۰۱.۳۲۸۰,۸۰۰۱.۳۲۸۰,۸۰۰
ماساژ۱.۳۰۴۲۵,۱۰۰۱.۳۳۶۰,۱۰۰۱.۳۲۹۴,۸۴۰۱.۳۲۸۰,۸۰۰۱.۳۲۸۰,۸۰۰
لیزر پر توان۴.۰۰۲,۴۵۸,۰۰۰۴۱,۸۴۲,۰۰۰۴۱,۱۴۶,۲۰۰۴۹۸۶,۰۰۰۴۹۸۶,۰۰۰
شاک ویو۴.۵۰۲,۹۰۹,۰۰۰۴.۵۲,۱۶۴,۰۰۰۴.۵۱,۳۱۹,۳۵۰۴.۵۱,۱۲۴,۵۰۰۴.۵۱,۱۲۴,۵۰۰
اسکن استاتیک کف پا۲.۵۰۱,۳۹۲,۵۰۰۲.۵۱,۰۵۹,۵۰۰      
اسکن داینامیک و سه بعدی کف پا۳.۰۰۱,۵۵۶,۰۰۰۳۱,۱۹۸,۰۰۰      
ویبراسیون کل بدن۱.۷۵۱,۱۴۷,۲۵۰۱.۷۵۸۵۱,۷۵۰۱.۷۵۵۱۶,۴۰۰۱.۷۵۴۳۹,۰۰۰۱.۷۵۴۳۹,۰۰۰
مگنت۳.۰۰۱,۵۵۶,۰۰۰۳۱,۱۹۸,۰۰۰۳۷۹۹,۹۰۰۳۷۰۹,۰۰۰۳۷۰۹,۰۰۰
تیپینگ۲.۲۰۱,۰۰۶,۹۰۰۲.۲۷۹۲,۹۰۰۲.۲۵۵۸,۷۱۰۲.۲۵۰۵,۷۰۰۲.۲۵۰۵,۷۰۰
درای نیدلینگ | سوزن خشک۱.۲۰۶۲۲,۴۰۰۱.۲۴۷۹,۲۰۰۱.۲۳۱۹,۹۶۰۱.۲۲۸۳,۶۰۰۱.۲۲۸۳,۶۰۰
درای نیدلینگ با تحریک الکتریکی۱.۵۰۷۷۸,۰۰۰۱.۵۵۹۹,۰۰۰۱.۵۳۹۹,۹۵۰۱.۵۳۵۴,۵۰۰۱.۵۳۵۴,۵۰۰
فیزیوتراپی در منزل۲.۲۵۴,۷۱۰,۰۰۰۲.۲۵۳,۹۰۰,۰۰۰۲.۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰۲.۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰۲.۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰

نمودار رشد هزینه های فیزیوتراپی در ۵ سال اخیر

سوالات متداول در مورد هزینه های فیزیوتراپی

هزینه یک جلسه فیزیوتراپی عمومی یا جنرال چقدر است؟

  • تعداد نواحی مورد اشاره

    در نسخه ، به طور مثال : (فیزیوتراپی دست چپ و راست) در این حالت بنا به تشخیص فیزیوتراپیست ممکن است از دستگاه ها یا روشهای ذیل استفاده گردد :

در این حالت نرخ فیزیوتراپی آزاد این نسخه بر اساس تعرفه مصوب به شرح ذیل می باشد :

خدمات فیزیوتراپی

ارزیابی جلسه اول فیزیوتراپی

+ ترموتراپی با دستگاه های امواج مادون قرمز و فراصوت + الکتروتراپی با استیمولاتور

+ تکنیک های دستی (مانورهای دستی)

که نحوه محاسبه مبلغ دو ناحیه فیزیوتراپی (دست ها) بدین صورت می باشد : 

هزینه فیزیوتراپی

هزینه ارزیابی (جلسه اول فیزیوتراپی) مبلغ : ۲۷۴,۴۰۰ ریال

+  هزینه فیزیوتراپی ۲ ناحیه مبلغ : ۲,۸۸۷,۶۰۰ ریال

+ ۱ بار محاسبه قیمت کد ۹۰۱۶۶۲ مبلغ : ۵۰۹,۶۰۰ ریال


جمع مبالغ = ۳,۶۷۱,۶۰۰ ریال

پزشک متخصص در نسخه ، به طور مثال : (فیزیوتراپی و سوزن خشک برای کمر)

در این حالت قیمت فیزیوتراپی آزاد این نسخه به شرح ذیل می باشد :

خدمات فیزیوتراپی

ارزیابی جلسه اول فیزیوتراپی

+ ۱ واحد فیزیوتراپی جنرال

+ تکنیک های دستی (مانورهای دستی)

+ ۱ واحد درمان درای نیدلینگ

که نحوه محاسبه درمان مورد اشاره بدین صورت می باشد :

هزینه فیزیوتراپی

هزینه ارزیابی (جلسه اول فیزیوتراپی) مبلغ : ۲۷۴,۴۰۰ ریال

+ هزینه فیزیوتراپی یک ناحیه مبلغ : ۱,۶۹۸,۶۰۰ ریال

+ ۱ بار محاسبه قیمت کد فیزیوتراپی ۹۰۱۶۶۲ مبلغ : ۵۰۹,۶۰۰ ریال 

+ یک بار محاسبه قیمت کد خدمت فیزیوتراپی ۹۰۱۷۶۰ مبلغ : ۸۱۸,۸۰۰ ریال


جمع مبالغ = ۳,۳۰۱,۴۰۰ ریال

در این حالت هزینه فیزیوتراپی آزاد این نسخه به شرح ذیل می باشد :

خدمات فیزیوتراپی

ارزیابی جلسه اول فیزیوتراپی

+ ترموتراپی با دستگاه دیاترمی

+ دستگاه بایوفیدبک

که نحوه محاسبه درمان مورد اشاره بدین صورت می باشد :

هزینه فیزیوتراپی

هزینه ارزیابی (جلسه اول فیزیوتراپی) مبلغ : ۲۷۴,۴۰۰ ریال

+ محاسبه قیمت کد فیزیوتراپی ۹۰۱۶۴۶ مبلغ : ۷۴۹,۱۰۰ ریال

+ محاسبه قیمت کد فیزیوتراپی ۹۰۰۱۳۰ مبلغ : ۴,۲۹۰,۰۰۰ ریال


جمع مبالغ = ۵,۳۱۳,۵۰۰ ریال

هزینه فیزیوتراپی گردن چقدر است؟

هزینه اولین جلسه فیزیوتراپی گردن معادل مبلغ ۱۹۷,۳۰۰ تومان و از جلسات بعدی مبلغ ۱۶۹,۸۶۰ تومان می باشد.

هزینه فیزیوتراپی قفل شدن فک چگونه محاسبه می شود؟

قیمت اولین جلسه فیزیوتراپی فک معادل مبلغ ۱۹۷,۳۰۰ تومان و از جلسات بعدی مبلغ ۱۶۹,۸۶۰ تومان می باشد.

هزینه جلسات فیزیوتراپی مچ دست چقدر است؟

قیمت اولین جلسه فیزیوتراپی مچ دست معادل مبلغ ۱۹۷,۳۰۰ تومان و از جلسات بعدی مبلغ ۱۶۹,۸۶۰ تومان محاسبه میگردد.

  • در صورتیکه بیمار با درد شدید مچ دست مراجعه و تحمل شروع درمان نداشته باشد ، جهت کم کردن درد و التهاب مچ ، با نظر فیزیوتراپیست از طریق دستگاه لیزر پرتوان اقدام میگردد. قیمت درمان فیزیوتراپی با لیزر پرتوان هر جلسه مبلغ ۳۳۱.۰۰۰ تومان می باشد.

فیزیوتراپی بعد از جراحی مچ دست و در درمان سوانح ، اختلالات ، دردها و بیماری های مچ دست بسیار موثر می باشد :

هزینه ده جلسه فیزیوتراپی شانه چقدر است؟

قیمت اولین جلسه فیزیوتراپی شانه معادل مبلغ ۱۹۷,۳۰۰ تومان و از جلسات بعدی مبلغ ۱۶۹,۸۶۰ تومان محاسبه میگردد.

  • در صورتیکه بیمار با شکایت درد شدید شانه مراجعه نموده و تحمل ادامه درمان نداشته باشد ، با نظر فیزیوتراپیست از طریق دستگاه لیزر پرتوان برای کم کردن درد و التهاب شانه اقدام میگردد. قیمت درمان فیزیوتراپی با لیزر پرتوان هر جلسه مبلغ ۳۳۱.۰۰۰ تومان می باشد.

فیزیوتراپی بعد از جراحی شانه و در درمان سوانح ، اختلالات ، دردها و بیماری های شانه بسیار موثر می باشد :

هزینه یک جلسه فیزیوتراپی کمر چقدر است؟

هزینه اولین جلسه فیزیوتراپی کمر معادل مبلغ ۱۹۷,۳۰۰ تومان و از جلسات بعدی مبلغ ۱۶۹,۸۶۰ تومان محاسبه میگردد. این مبلغ صرفاً بابت انجام فیزیوتراپی جنرال می باشد ، در صورتیکه در نسخه پزشک لیزر و تمرین درمانی تجویز شده باشد ، هزینه هر دستگاه به این مبلغ اضافه می گردد. بهای خدمات هر دستگاه را می توانید در جدول هزینه های خدمات با دستگاه های فیزیوتراپی ملاحظه فرمایید.

هزینه یک جلسه فیزیوتراپی زانو چگونه محاسبه می شود؟

تعرفه اولین جلسه فیزیوتراپی زانو معادل مبلغ ۱,۵۵۴,۹۰۰ ریال و از جلسات بعدی مبلغ ۱,۳۲۶,۰۰۰ ریال می باشد.

فیزیوتراپی بعد از جراحی زانو و در درمان سوانح ، اختلالات ، دردها و بیماری های زانو بسیار موثر می باشد :

    • در صورتیکه نیاز به CPM (دستگاه حرکت پسیو مداوم (کنترل و بازگردانی دامنه حرکتی مفاصل)) باشد بهای فیزیوتراپی با کد ۹۰۱۶۲۵ معادل مبلغ ۷۲۹,۵۰۰ ریال به قیمت فوق اضافه می گردد.

هزینه جلسات فیزیوتراپی مچ پا چقدر است؟

قیمت اولین جلسه فیزیوتراپی مچ پا معادل مبلغ ۱۹۷,۳۰۰ تومان و از جلسات بعدی مبلغ ۱۶۹,۸۶۰ تومان می باشد.

  • در صورتیکه بیمار با درد شدید مچ پا مراجعه و تحمل شروع درمان نداشته باشد ، جهت کم کردن درد و التهاب مچ ، با نظر فیزیوتراپیست از طریق دستگاه لیزر پرتوان اقدام میگردد. قیمت درمان فیزیوتراپی با لیزر پرتوان هر جلسه مبلغ ۳۳۱.۰۰۰ تومان می باشد.

فیزیوتراپی بعد از جراحی مچ پا و در درمان سوانح ، اختلالات ، دردها و بیماری های مچ پا بسیار موثر می باشد :

هزینه یک جلسه فیزیوتراپی کف لگن چقدر است؟

تعرفه آزاد فیزیوتراپی کف لگن با دستگاه بایوفیدبک با معادل مبلغ ریالی کد خدمت قیمت مصوب فیزیوتراپی ۹۰۰۱۳۰ به مبلغ ۴۲۹,۰۰۰ تومان می باشد.

  • توجه : جلسه اول برای شروع این درمان نیاز به تهیه سنسور داخلی شخصی دارید که در زمان پذیرش قیمت آن را از همکاران ما استعلام بفرمایید.

آیا هزینه درمان فیزیوتراپی کف لگن تحت پوشش بیمه می باشد؟

خیر ، درمان کف لگن تابحال تحت پوشش بیمه نبوده و به صورت آزاد محاسبه می شود.

آیا هزینه فیزیوتراپی لگن با بیمه تکمیلی قابل پرداخت می باشد؟

بلی ، تا ۹۵ درصد هزینه های پرداختی فیزیوتراپی بایوفیدبک از طریق ارسال نامه و صورتحساب به شرکت های بیمه تکمیلی عودت می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۵/۵